PROJEKTIRANJE, IZRADA, UGRADNJA I ODRŽAVANJE
PROMETNE I TURISTIČKE SIGNALIZACIJE, OPREME ZA CESTE TE KOMUNALNE OPREME

Najam prometne signalizacije i opreme

Beato signal d.o.o. proizvodi prometnu signalizaciju i opremu koja sudionike u prometu na cestama upozorava na opasnost, definira zabrane, ograničenja i obaveze te pruža potrebne obavijesti za siguran i nesmetan promet.

prometna signalizacija

Izrada i isporuka

Usluga montaže i demontaže

Najam semafora