PROJEKTIRANJE, IZRADA, UGRADNJA I ODRŽAVANJE
PROMETNE I TURISTIČKE SIGNALIZACIJE, OPREME ZA CESTE TE KOMUNALNE OPREME

Gumene prepreke

Beato signal d.o.o. proizvodi prometnu signalizaciju i opremu koja sudionike u prometu na cestama upozorava na opasnost, definira zabrane, ograničenja i obaveze te pruža potrebne obavijesti za siguran i nesmetan promet.

prometna signalizacija

Gumene prepreke H3

Gumene prepreke H5